It-sikkerhed og revision

sikkerhed-og-revision

IT-sikkerhed og revision

Vi er omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om “Systemrevision i fælles datacentraler”, der stiller høje krav til IT-sikkerheden hos Gensam Data.

Vores IT-sikkerhedspolitik omfatter alle systemer, vi tilbyder drift på. Det løbende arbejde med forbedring af såvel fysisk som logisk sikkerhed, driftsafvikling, nød/beredskabs-planlægning og support af IT-infrastrukturen, sker i samarbejde med højt kvalificerede specialister.

Vi rapporterer løbende til Finanstilsynet, som ved inspektionsbesøg kontrollerer, at vi lever op til de stillede krav.